Ik wil een Cane Corso

Pupinfo en Herplaatsers

Onze doelstellingen

-        Het ras in standhouden, beschermen en op de juiste wijze te promoten;

-        Het begeleiden bij gedragsproblemen om herplaatsing proberen te voorkomen;

-        Het begeleiden van herplaatsinghonden;

-        Informatie geven over nesten;

-        Betrokken fokkers geven een duidelijke, transparante informatie over hun kennel en de bloedlijnen waarmee zij fokken;

-        De fokkers maken gebruik van een garantie/koopovereenkomst, die voor allen hetzelfde is, welke duidelijk en overzichtelijk is, makkelijk te lezen, zonder haken en ogen en onbegrijpelijke taal;

-        Het geven van voorlichting en het beschermen van het ras, waarbij iedere fokker in zijn waarde wordt gelaten en zijn of haar visie met betrekking tot het fokken en het ras gerespecteerd wordt mits deze voldoen aan de voorwaarde die het Basis Reglement Fokbeleid (en in de toekomst het Ras Specifiek Fokbeleid) stelt aan welzijn- en gezondheidseisen.

-        Het komen tot een uniforme koopovereenkomst, die door alle deelnemende fokkers gehanteerd zal gaan worden;

-        En indien van toepassing: het komen tot een uniforme co-ouderovereenkomst, die door de betreffende, deelnemende fokkers gehanteerd zal gaan worden;

-        En indien van toepassing: het komen tot een uniforme samenwerkingsovereenkomst, die door de betreffende, deelnemende fokkers gehanteerd zal gaan worden.

 Wat stellen wij beschikbaar:

-        De fokker krijgt op de site een eigen pagina, waarin hij/zij zijn/haar fokbeleid uitlegt op een transparante manier, wat zijn doelstelling is, een weergave van zijn kennel, dit wordt ondersteund door het plaatsen van foto’s;

-        Wanneer een nest geboren wordt dat aan bovenstaande doelstellingen voldoet, wordt dit nest geplaatst op de site, met een link naar de fokker, en een link naar de pagina van de betreffende fokker op de site;

-        Er worden advertenties geplaatst, o.a. op Marktplaats, en andere relevante hondensites, en daarnaast in verschillende tijdschriften.

-        Bij voldoende interesse zullen er seminars georganiseerd worden, die het doel hebben de kennis van de fokker te verrijken en up-to-date te houden. Denk dan bijvoorbeeld aan lezingen over genetica, voeding, pediatrie, gedrag, etc.

 

Welke eisen stellen wij aan de fokker:

-        De fokker moet bereid zijn voorlichting en rasinfo te geven aan geïnteresseerden die zijn kennel bezoeken. Deze informatie moet geheel vrijblijvend zijn en niet gericht zijn op de verkoop van pups;

-        De fokker verkoopt zijn pups met koopgarantie/koopcontract;

-        De fokker is bereid zijn pupkopers een levenslange begeleiding te geven van wieg tot graf;

-        De fokker moet in het bezit zijn van een kennelnaam en/of al 2 nesten hebben gefokt;

 

Samenwerkingsverband of co-ouderschap:

-        Fokkers die honden bij co-ouders hebben zitten, of die een samenwerkingsverband hebben komen in aanmerking voor bemiddeling, mits zij voldoen aan de volgende eisen:

o   Nesten die in samenwerking met een fokker gefokt worden, waarbij de fokker de verantwoordelijkheid voor zijn rekening neemt, en waarvan de fokker deelneemt aan de site, komen in aanmerking voor bemiddeling;

o   Nesten die bij gastouders gefokt worden, waarbij de fokker de verantwoordelijkheid voor zijn rekening neemt, en waarvan de fokker deelneemt aan de site, komen in aanmerking voor bemiddeling;

-        Daarbij dient wel in acht genomen te worden, dat er een duidelijk contract bestaat voor het co-ouderschap en/of de samenwerking.

 

Welke kosten zijn er aan verbonden?

-        Bijdrage is naar eigen inzicht. Van dit geld wordt de website onderhouden, worden de advertenties betaald, en worden de seminars georganiseerd.